Wat is NetFlow?

NetFlow is een kosteneffectieve meet- en verkeersanalysetechniek die men kan inzetten om inzage en grip te krijgen op netwerkverkeerstromen binnen de IT infrastructuur van organisaties. Als men een vergelijk maakt met het Nederlandse wegennet dan is deze techniek eenvoudiger te begrijpen want er zijn veel overeenkomsten.

Vergelijk ICT met het Nederlandse wegennet

Het Nederlandse wegennet kan heel goed als voorbeeld worden gebruikt voor de capaciteit en performance problematiek in grotere ICT netwerken. Ook veiligheid en beveiliging zijn belangrijk. Het zal duidelijk zijn dat NetFlow (en zijn afgeleiden zoals J-flow, Cflow en sFlow) mogelijkheden bieden die nauwkeurige analyse van het verkeer mogelijk maken. Hierdoor kan men beter plannen, sneller problemen analyseren & oplossen en het gebruik doorbelasten (denk o.a. aan rekeningrijden).

Een overzicht van enkele vragen:

  1. Waarom is het druk op de snelweg?
  2. Waarom is er nu een file?
  3. Wat zijn de filetijden (spitsuren)?
  4. Waar zitten de (structurele) knelpunten?
  5. Wie zijn de veroorzakers van verkeersdrukte?
  6. Wat is ongewenst verkeer (denk aan dieren op de weg)?
  7. Kunnen we verkeer omleiden?

Wat biedt NetFlow?

NetFlow biedt inzage in gedetailleerde verkeerstromen met als de directe toepassingen: capaciteitsbeheer en risicomanagement. Gerelateerd hieraan zijn onder andere Applicatie performance analyse. Applicaties kunnen traag werken als gevolg van verkeerde netwerkinstellingen en/of bandbreedte capaciteit.