Scrutinizer

Scrutinizer appliance
Scrutinizer Appliance

Scrutinizer is een NetFlow analyzer (collector en reporter). In het hart zit een database voor de verzameling van NetFlow en andere flow data. Op basis van deze data kunnen rapporten worden gemaakt.

Unique Selling Points (USP’s) van Scrutinizer

In tegenstelling tot veel andere leveranciers verzamelt Scrutinizer alle flow data en deze zijn historisch opvraagbaar. Op basis van rapportages en inzichten kan achteraf een ander rapport worden samengesteld. Bij veel andere leveranciers is dit om twee redenen niet mogelijk:

  1. Niet alle flow data wordt opgeslagen (slechts de top XX)
  2. Om diskruimte te besparen wordt data geagregeerd. Dat wil zeggen dat oudere data niet meer of slecht beperkt beschikbaar is. Dit zie je ook vaak in de retentieperiode.

Scrutinizer is beschikbaar in drie “smaken”:

  1. Virtual appliance tot 10.000 flows per second
  2. Virtual appliance (tot 40.000 flows per second).
  3. Hardware appliance (tot meer dan 100.000 flows per second)