Replicator

Replicator is een appliance die udp datagrammen (UDP) van één source naar meerdere targets kan sturen.

Toepassingen:

  1. Replicator kan worden ingezet om een HA omgeving te maken voor diverse monitoring systemen!
  2. QRadar (IBM, integration of other IBM tools)