Capacity Management

Een belangrijke toepassing van NetFlow is bandbreedte management van de beschikbare netwerkverbindingen. Het is net als het wegennet in Nederland: Files zorgen voor vertragingen. De oorzaken hiervan dienen opgespoord te worden zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Een file als gevolg van een:

  1. Ongeluk
  2. Staking, blokkade
  3. Storing (o.a. brug kapot)
  4. Sabbotage
  5. Structureel
  6. Wijzigend gebruik (denk aan vakantieverkeer)

Door historische inzage in de verkeerstromen is het mogelijk om een optimale afstemming te verkrijgen tussen werkelijk (en geautohriseerd) gebruik en de noodzakelijke voorzieningen. Ongeauthoriseerd gebruik kan heel snel worden gevonden.